Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Ortopedi ve Travmatoloji AD.

TARİHÇE
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2009 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde şu an 1 profesör, 4 yardımcı doçent, 8 araştırma görevlisi, 3 poliklinik sekreteri, 1 poliklinik hemşiresi, 2 poliklinik yardımcı personeli,  15 servis hemşiresi, 2 servis sekreteri, 10 hasta bakıcı ile hizmet sunulmaktadır.
Ortopedi ve Travmatoloji bölümümüz modern ortopedi ve travmatolojide geçerli tüm tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir merkezdir. Kurulduğu günden bu yana ortopedi ve travmatoloji konusundaki mevcut birikimini değerlendirerek, sadece tedavi hizmetlerinde değil, Türk ve dünya tıbbına katkı yapma konusunda mesafe katetmiştir. Öğretim üyeleri yaptığı önemli çalışmalar ile her yıl ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde yer almaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’mız, Türkiye’nin en fazla yurt içi ve yurt dışı bilimsel yayın yapabilen kliniklerinden birisi olma amacındadır. Ayrıca yerel ve bölgesel toplantılar düzenlenerek ortopedi uzmanlarının eğitimine katkı yapmaya devam etmektedir.


YER VE KAPASİTE
Kliniğimize ait haftanın her günü hizmet verebilen 3 adet ameliyathane odası vardır. Dünyada sağlık sektörü üzerindeki ekonomik baskıların da etkisiyle son yıllarda gelişen 'günübirlik cerrahi' uygulamaları, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında en yoğun bir şekilde yaşama geçirilmektedir. Pek çok artroskopik girişim, el cerrahisi uygulamaları, bazı kırıkların tespiti ve çeşitli biyopsiler hastalar hastaneye yatırılmaksızın gerçekleştirilmektedir.
Polikliniğimiz ise uzman doktorları ve asistanları ile toplam 5 odada hastalarımıza  hizmet verebilecek durumdadır. Kliniğimize ait USG cihazı ile yenidoğanlarda kalça çıkığı taraması yapılabilmektedir.
Acil hizmetler (trafik kazaları, düşmeler vb) için kliniğimizde gündüz ve gece hazır bulunan ayrı bir ekip mevcut olup, hasta bizlere ulaşır ulaşmaz gerekli hizmet ve girişim süratle uygulanmaktadır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Araştırma Görevlileri eğitim süresi 5 yıldır. Bu eğitim sürecinde Acil Tıp Anabilim Dalında 2 ay, Genel Cerrahi Anabilim Dalında 1 ay, Aneztezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında 2 ay, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon anabilim Dalında 1 ay, Plastik Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında 2 ay rotasyon eğitimi yapılmaktadır. 

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI
1- Erişkin ve çocuk omurga hastalıkları, omurga eğrilikleri ve sinir sıkışmaları
2- Kas-iskelet sistemi tümörleri,
3- Ayak ve ayak bileği hastalıkları.
4- Spor sakatlıkları ve artroskopi,
5- Omuz, kol, önkol, el bileği ve el (üst ekstremite) yaralanmaları ve hastalıkları.
6- Erişkin rekonstrüktif cerrahi (osteoartrit, eklem protezleri, ekstremite eğrilikleri, erişkin kalça çıkığı).
7- Çocukluk yaş grubu (0-18 yaş) kas-iskelet sistemi hastalıkları ve yaralanmaları,
8- Doğumsal veya gelişimsel sakatlıklar (Kalça çıkığı, çarpık ayak (pes ekinovarus) vs.),
9- Eklem koruyucu kalça cerrahi girişimleri,
10- Deformite düzeltici cerrahi, eksternal fiksatör uygulamaları
11- Genel iskelet sistemi yaralanmaları ve kırıklar

OLANAKLARI
Kalça Ultrasonu
Ultrason Cihazı
Artroskopi Sistemi
Sayısal Görüntü ve Arşiv Sistemi
Mikrocerrahi Ameliyatları için Ameliyat MikroskobuOrtopedi ve Travmotoloji Anabilim Dalı Tanıtım Filimi

Selçuk Üniversitesi  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi T.C Sosyal Güvenlik Kurumu T.C Sağlık Bakanlığı Google+ Twitter Facebook Tanıtım Filmi
Ziyaretçi Sayısı 1991274 Tüm Hakları Saklıdır. © 2013 Tasarım Zeybek